DNA / RNA’larda Kayıtlı Bilgilerin Anahtarı: Solfeggio Frekansları

Düşüncenin ve ilgili biyolojik yapıların, gelişimi için çeşitli teknikler vardır. Simya eski çağlardan bir örnektir ve karanlıktan ışık yaratma bilimidir. Simyanın asıl amacı kurşunu altına çevirmek değil, insan fizyolojisini, altın ışığa çevirmek yani ışık bedeni yaratmaktır. Bugün DNA ‘da saklı potansiyeli canlandırmak için koşulsuz sevginin, ses ve niyetin özel kombinasyonları kullanılıyor. Bu bağlamda ya bilinçli tekâmül ya da güçlerimizin yanlış kullanımı ile yok olmak arasında karar vermemiz gereken bir kavşaktayız. DNA bizi Galaktik Kaynağa bağlayan ama maalesef toksinler ve travma ile kalitesi düşen bir antendir.

Kendimizi iyileştirebileceğimiz bir gerçektir. Şöyle ki, bedenimizi O Yüce’nin enerjisi ile dengeye getirdiğimiz zaman, şifa veren güneş içimizden doğar. Bu şifa veren enerjileri tasavvur ederek onlara uyumlanabiliriz. Ancak, sadece içimize bakarak şifalanmak mümkün değildir. Asıl önemlisi, koşulsuz sevginin içsel tutumunu benimseyerek, şifa veren güneş ile sesimizi de kullanarak kendimizi dengeye getirmemizdir. Bunu gerçekleştirmek için kullanılan pek çok dijital aleti başta Ruslar olmak üzere Amerika, Almanya, Fransa büyük bir hevesle geliştiriyorlar. Fakat her bireyin kendisi için en uygun olan ses kendi sesidir. Çünkü hançeremizin uzunluğu ile bedenimiz arasında özel bir orantı vardır ve o sesi çıkarırken dilimiz, damağımızda en doğru yerlere temas eder.

-Solfeggio ölçeği

Solfeggio ölçeği denen bir ses dizini var. Bu şifa ve kaynakla uyum için kullanılan altı notalı bir ölçektir. Bu altı notanın kutsal setinin dünyayı biçimlendirmek için, Yaratıcı tarafından kullanıldığı kabul ediliyordu. Bu bilgilerin, halkın onları öğrenmek için hazır olmadığı gerekçesiyle orta çağda Roma Kilisesi tarafından ortadan kaldırıldığı veya saklandığı rivayeti vardır.

DNA’ nın aktive edilmesinde Kuşların ve Yunusların dili veya Yeşil Lisan denilen ve sesli harflerden oluşan bir genetik koddan yararlanılır. Bu beş sesli harf DNA ve RNA ‘yı temsil eder ve onları tonlayabilen, bu sesleri işitebilen ve istekli olan herkesin DNA ‘sını daimi olarak aktive eder. Orta Amerika’da birçok yerli geleneklerde kaynağın, sadece beden-zihin-ruhu iyileştirmeyen ayrıca da ölümsüzlük sağlayan ve GE olarak bilinen bir frekans yaydığına inanılır.

Solfeggio Frekanslarının Su Kristalleri Üzerindeki Formasyonları

Yaşamın anahtarı müzikal doğadadır. Yaşam, kuşların dili olarak bilinen konuşma türü ile birlikte kullanmak üzere dizayn edilmiştir. Bu güçlü kombinasyon doğru bir şekilde kullanıldığında ışık bedeni inşa etmek için potansiyel DNA ‘yı akort ve aktive eder. Uyuyan DNA ‘nın aktive olması ile birçok genin yeniden düzenlenmesi, hem bilinçliliği, hem biyolojiyi eş zamanlı olarak dönüştürür, fiziksel sonuçlar meydana getirir. Başlangıçta insanlar grup bilinçliliğine yakın bir şekilde bağlantılı idi. (hiper iletişim). Bireyselliği denemek için bu hiper iletişimi tamamen terk etti. Şimdi grup bilinçliliğinin ağını yeniden kazanma çabasındayız. Bu, DNA ‘mız aracılığı ile tüm bilgiye erişeceğimiz bir ağdır. Morfik rezonans ile de bağdaşan bu ağ tıpkı internette olduğu gibidir. DNA ‘da aslında biyolojik bir bilgisayardır. Ona veri yükleyebiliriz, veri indirebiliriz hatta diğer katılımcılara e-mail gönderebiliriz.

Son yıllarda gelişen nöroloji  artık kendi kendimizi programlayabileciğimizi dile getirmektedir. Her frekansın ayrı ayrı işlevleri olduğu bilim dünyasında da kabul edilmekte. Suçluluk, pişmanlık,ilişkiler, kapanıklık ya da epifiz bezinin aktivasyonu için uygun frekanslarla tedaviler günümüzde yapılabiliyor. Frekans boyutunda oluşmuş bir tıkanıklık madde boyutuna aynen yansıyor.

-Nasıl dinlenir

1. İlk dinlemede yatarak ve çok rahat bir pozisyonda olun.
2. Sesi tolere edebileceğiniz en yüksek düzeye çıkarın
3. Başınızın arkasında tokat atılmış gibi bir his duyabilirsiniz, audio bitene kadar yavaşça hafifleyecektir.
4. Dinleme bittikten sonra hafif bir bulantı olabilir. Baş ağrısı başlayabilir. Bu etkile beyninizin iki yarısı arasında oluşan yeni sinir bağlantıları nedeniyle meydana gelmektedir. Bu durumdan zevk alın çünkü aydınlanma süreciniz başladı.
5. baş ağrısı için kesinlikle ağrı kesici almayın. Bu çok çok önemlidir. Bu durumun yeni oluşan sinir ağı yolaklarına bağlı olduğunu anlamanız gerekir.
6. Vücudunuz tam olarak iyileşene kadar 12-16 saat uyuyacaksınız. İyileşme sırasında bir miktar yorgunluk hissedeceksiniz fakat bu işlemi 5-6 hafta devam ettirmeniz gereklidir.
7. Başta uyuşma, çok fazla yorgunluk hissederseniz dışarıya çıkın ve derin nefes alın. Bundan sonra çok fazla yenilenmiş hissedeceksiniz.
8. Bol su için ki vücuttaki toksinlerinizi atın. Bu dönemde çok fazla proteine ihtiyacınız olacaktır.
10. Bu audioyu hiçbir etki hissetmeyene kadar dinleyin. Bu durum, artık sizin aydınlanma için gerekli potansiyeliniz olduğunun işaretidir.
11. İyileşme süreci sırasında çakralarınızın çoğu aktive olacaktır. Telepatik, iyileştirici güçler vs daha güçlü olacaktır.

Eğer başınız ağrıyorsa Rast makamında bir eserin frekansı sizi rahatlatacaktır. Ayaklarda yaşanan bir rahatsızlıkta ise Uşşak makamı şifa olacaktır. Solfeggio Frekanslarıda bu tarz uygulamalara örnek olarak verilebilir.

01 – 174 Hz – Foundation

02 – 285 Hz – Quantum cognition

Ut – 396 Hz – Kederi sevince çevirmek

Re – 417 Hz – Uyumlanma süreçlerini hızlandırmak

Mi – 528 Hz – Dönüşüm ve mucizeler (DNA onarımı)

Fa – 639 Hz – Bağlantılar ve ilişkileri dengelemek

Sol – 741 Hz – Kendini ifade ve çözüme erişme

La – 852 Hz – Ruhani duruma geri dönüş

09 – 963 Hz – Numinous accord

Tanımlanmış olan bu frekanslarla kendimizi akort edebiliriz. Böylece frekans boyutumuzdaki parazit kayıtları temizleyip an’ı yaşamamıza ket vuran engeli ortadan kaldırmış oluruz. Niceliksiz ve niteliksiz, olarak seyr halini yaşayabilmek adına sonsuz alemlerden açığa çıkan yollara erişebiliriz.

Solfeggio Frekansları için tıklayınız: Solfeggio Frequencies

Buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz: Download Kaydetmek için : Seçtiğiniz frekansın üzerine mouse’unuzın “sağ tuş”u ile tıklayınız ardından “farklı kaydet” seçeneğine tıklayınız.

Ayrıca Bkz: Wikipedia Solfeggio Frequencies

Önemli Not : Kulaklıkla Dinleyiniz !
şŞe tarafından Derlenmiştir
.