Düşünce tremorlarımız

Obsesyon(Takıntı )“yanlış olduğunu bildiğimiz halde kafamızdan atamadığımız, mantık ve muhakeme ile uzaklaştırılamayan, arzu edilmeyen saplantı halindeki fikirler” olarak tanımlanırken 

Kompulsif ise obsesyonun davranışa yansımış halidir.

Ama işlevseldir. olmasaydı hepimiz yertsiz yurtsuz boş gezenin boş kalfası tipler olabilirdik

“Hafif obsesyon iyidir “demişti bir hocam.

İlerlemiş Obsesyona Örnekler;

-Duştan yeni çıkılmış olmasına rağmen; “Tam olarak temizlenmedim mi acaba?” kurgusu obsesyon, sonrasında tekrar tekrar duşa girmek ise kompulsif durumdur.

-Evden yeni çıkılmış ve sokakta yürürken “Kapıyı kitlemiş miydim?” düşüncesi obsedenin saplantısıdır, akabinde gidip kapıyı kontrol etmesi ise kişinin zorlantısıdır.

-Kendi ile “Ben gidip şu duvarın köşesine dokunamam!” şeklinde iddiaya giren obsedenin bu davranışı onun saplantısı, kurguladığı iddia uğruna gidip duvara dokunması ise zorlantısıdır.

-Bir tartışma anında karşı taraftan herhangi bir tepki gelmemesine rağmen obsedeyi zorlayan “Belki de anlaşılmadı” kurgusu onun saplantısı, bunun üzerine defalarca aynı konu üzerinde karşıya ispatlarda bulunması ise kişinin zorlantısıdır.

-Kahkahalar içinde gülerken “Başıma bir şey mi gelecek yoksa?!” kurgusunu kurmak kişinin saplantısı, bu kurgu doğrultusunda kahkahayı kesmek ise kişinin zorlantısıdır.

Obsesif sorunlara neden olan ve tedavisini zorlaştıran maddeler aşağıdaki gibidir…

-Hipnoz (Konsantrasyon eksikliği)
-İbadet veya meditasyon, konsantrasyon, izolman gibi birtakım mistik deneyimler sırasında kişinin kendisini çevreden yalıtması.
-Üzüntü, sevinç gibi heyecan hallerinde aşırılık ve bu heyecanlara kapılarak kendini kaybetmek
-Dalgınlık ve aşırı yorgunluk.
-Hastalık komaları

Obsesyonun nedenlerinden biri de ağır bir travmatik olay yaşamaktır. insanlar travmatik olaylar karşısında çeşitli tepkiler, reaksiyonlar verirler. kimisi depresyona girer, kimisi sınırlarda gezer, kimiside kafasına sabit bir düşünceyi takar, ve o konuda kafa yorar, endişelenir ve en nihayetinde düşüncelerini de eyleme dökerse kompulsif bir hal alır durum.

Basit Obsesyon Örnekleri

-Hastalık bulaşacağı düşüncesi
-Cinsel içerikli düşünceler,
-Yasak veya şiddet içeren düşünceler
-Anlatma, sorma onaylatma ihtiyacı

Basit Kompulsif Örnekleri

-Elini tekrar tekrar yıkama
-Tablo, resim v.b cisimlerin simetrik olmadığını farkedip düzeltmek
-Elektrik, ütü unutulup unutulmadığını defalarca kontrol etme
-Karşısındaki insanın giysilerinin renklerini saymak
-Karşıdan gelen arabaları saymak
-Gölge ve çizgilere basamama.
-Uyurken yorganı yataktan taşırmamak.
-Zihindeki sözcükleri sessiz bir biçimde söyleme