Eğer bir çocuk

Sürekli eleştirilmiş ise Kınamayı öğrenir.
Alay edilip aşağılanmış ise Ayıplanmayı öğrenir.
Kin ortamında büyümüş ise Kavga etmeyi öğrenir.
Utanç duygusuyla eğitilmiş ise Kendini suçlamayı öğrenir.
Hoşgörü ile yetiştirilmişse Sabırlı olmayı öğrenir.
Desteklenip yüreklendirilmiş ise Kendine güven duymayı öğrenir.
Övülmüş ve beğenilmiş ise Takdir etmeyi öğrenir.
Saygı gösterilerek büyütülmüş ise Adil olmayı öğrenir.
Güven ortamı içinde yetişmiş ise İnançlı olmayı öğrenir.
Kabul ve onay görmüş ise Kendini sevmeyi öğrenir.
Destek ve arkadaşlık görmüş ise Dünyada mutlu olmayı öğrenir.


Inline images 1