Herşeyi gören göz – Altı köşeli yıldız – Mer Ka Ba

Göz – Altı köşeli yıldız varoluşda ilk harekette var olmuştur.

 İnceleyelim,

 

Ve Allah adıyla işaret edilen (Tanrı – Yaratan) Dünyayı Altı Günde Yaratıp Yedinci gün Arş’a Hükümranlık kurdu…

Yunus Suresi 3. Ayet

http://www.kuranmeali.org/10/yunus_suresi/3.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx

 

 

Semavi dinlerin anlattığı altı günlük yaratımı anlatımını Ezoterizm, Kadim Bilgelikler ve Kutsal Geometride aynı satırları farklı bir yöntemle ifade ediyor.

Bu ifade tarzı çalışıldığı zaman konunun batıni manasına, kişisel ve toplumsal bazda, enerjisel ve etkisel güç kazanmaya yol açar.

 

Yaratım öncesi – Boşluk ve Sadece O vardı..  ve bilinmek, kendini bilmek istedi..

 

Yaratımın ilk günü – Ol’uşa izin veren Ol’uşu Zihninde tutan, ilk hareketi ile düşüncesinden bir kopya daha çoğalttı..

 

Yaratımın ikinci günü

 

Üçgen ve üç boyutlusu Piramitsel yapı ortaya çıkıyor.

Piramitlerin hizmet ettiği teknoloji, gizemleri, piramit içinde koyulan süt bozulmuyor gibi örnekler konusunda, noktaları birleştirecek bir bakış açısı geliştirmek olan biteni anlamayı kolaylaştıracaktır.

 

 Yaratımın üçüncü günü.

 

 Yaratımın dördüncü günü

Burada oluşan enerjisel form, aslın yarı özelliklerini taşımaktadır.

Her hareket aynı olanın tekrarı olarak hologram / üst üste binen parçaların birleşmesi ile vucut bulur.

 

 Beşinci gün

 

 Altıncı gün..

 

Şimdi gelelim göz’e ve gözün hikmetini kimin nasıl kullandığına.

 

Horus un gözü olarak bilinen bu sembol,  Mısırın ilk inisinasyon okullarının sembolleridir Horusun sağ ve sol gözü. Biri Dişi enerjiyi diğeri Eril enerjiyi temsil ederek kurulmuş ve algıyabilme durumuna göre (sağ beyin sol beyin işletim sistemleri) talebeler bu iki okula yönlenmiş yada yönlendirilmiştir.

Bu göz Horus’un gözü yada Ra’nın gözü olarak tanınıyor. Fakat göz, öz’ün bilgi formunda vucut bulmasıdır.

Fakat bu göz görenden ziyade, O’nun niteliklerinin enerjisini akıtan bir enerji kanalıdır.

 

 

Yukarıda sembolik anlatlan 6 günlük yaratımın ertesinde Arş’a oturdu..

 

 

Bu oluşumun ortasında meydana gelen 6 yapraklı yoncaya dikkat edin. Bu formu  tanıyoruz.

 

 Üç boyutlu algının oluşması için ikinci hareketi

 

 ve son hareket ile tanıdığınız form oluşur.

Yaşam Çiçeği formu.

 Kullanmasanızda birilerinin boynunda yada gizemi esrarı çözülemeyen piramitlerin her tarafında gördüğünüz sembol.

 

yani

 

 

BU BİLGELİK NASIL KULLANILIYOR VE KİMLER NASIL KULLANMIŞ yada KULLANIYOR

Yaşam çiçeği motifi, sonsuzdan sonsuza hakeket eden varoluşun enerjisel (5 duyu dışı) halinin ve fragtal yapısının iskeletinin 2 boyutlu resmidir.

Bu fragdal yapının çok boyutlu hali içerisinde, daha yüksek boyutlu bilgi ve enerjiye yapılan bedensel ve zihinsel çalışmalar ile temas edilir.

Çok boyutlu hissediş sahipleri yapıyı, görür, dokunur, hisseder.

 

Bilindik bir örnek ile açıklayalım;

Ters pentagram (5 köşeli yıldızın aynı çember içerisinde ters hali). Satanist ayinlerde kullanılan sembol.

Aslında olan şudur, yaşam çiçeği formu içerisinde temas edilen noktalar bütünün oluşturduğu frekansı seçmek diyebiliriz.

(İleride yaşam çiçeği formundan çıkan sefirot – kabalanın yaşam ağacı resmi konuyu netleştirecektir)

 

Bu fragtal yapı görünen görünmeyen tüm var oluşun enerjisel formdaki iskeletidir. Herşey ondan şekil alır.

Bu şekil almadaki mükemmellikde Altın oran ve Pi sayısı kavramları olarak karşılık buluyor.

 

 

METATRON KÜPÜ

Bu yapı içerisinde pek çok temas sağlayacak anahtar form vardır. Bizi ilgilendiren kısmı Metatron formudur.

Metatron modelinden Altı köşeli yıldız çıkar.

 

 

 

 

Yakın tarihte (son birkaç yüzyıl) bu konuya ve bilgiye sahip çıkanlar, diğerlerine unutturmuş kendi aralarında, kadim bilgiyi ve gücü, kitle yönetimi, kaos, toplu zihin kontrolü kısaca köleleştirme oyununda koz olarak kullanmışlardır.

 

Dindar bir Yahudiye Tanrın kim dersen sana son söyleyebileceği aşağıdaki resmi göstermek olur.

 

 

Kabalanın Yaşam Ağacı sefirot, yaşam çiçeğinin içinden çıkar.

 

 

 

Altı köşeli yıldız.. namı diğer Mer Ka Ba teknolojisi.

Aslında sekiz köşelidir ama 3 boyutlu resmedilemediği için 2 boyutlu çizimde 6 köşe sayarız.

Alt tabanı alışagelmişin dışında, üç köşeden oluşan 2 piramidin tersli düzlü birbirine geçmişidir.

 

Öz’den gelen Kudreti – Gücü – İdameyi – Hikmeti vs.. ye kanal olmaya yol açar.

Yada Lusifer inancı sahipleri tarafından kaos ve acı manyetize edilir.

Ve takipçilerinin şu gün içinde bulunduğumuz Toplu Zihin Yönetimi ve Özgür Bireyi köleleştirme yolunda kullanabilir.

 

 

 

Altı Köşeli Yıldızı – Mer Ka Ba teknolojisini tarihte kimler kullanmış.

 

 

 

 

Yüzüğün ve Süleyman mührü sembolünün sahibi Süleyman peygamber

 

Davut peygamber, Davut yıldızı sembolü

 

Süleyman mührünün açılımı, Süleyman peygamberin çalışması.

 

Hacı Bektaş Velinin sandukasında, bulunduğu mekanlarda

 

Anadoludaki tüm kervansaraylarda,evliyaların ermişlerin yatırlarında, Cami duvar ve bahçe demirlerinde

 

 

Ya Ayasofya Cami

 

 

Ayasofyayı yaptıran Konstantin’in, Ayasofya yıldızı olarak ifade ettiği çalışması.

 

 AYASOFYA YILDIZI

 

Camilerin tavanlarında duvarlarında gördüğümüz aynı yada benzer motifler.

 

 

Çinicilik sanatının motiflerinde

 

 

Barboros Hayrettin paşanın sancağında

 

 

Bir Osmanlı kapısında..

 

 

Leonardo da Vinci nin Kannon adamı

 

 

ve daha bir çok örnek aynı spiritüel teknolojiyi işaret eder.

 

 

Konuya biraz daha kişisel bedende bakar ve ne demek istediklerini hissedersek, yapının üzerimizdeki etkisini daha net anlayabiliriz.

 

 

 

mason ustasının ifadesi pergelleri ile

 

 

ifade ettiği sembolde varoluşa izin veren sistemi işaret eder.

 

Ve daha karıştırdıkça bu konu uzar gider..

Sonuç Semboller bir din mezhep topluluğa ait değildir.

<Alıntı>

https://www.facebook.com/notes/kaan-ate%C5%9F/her%C5%9Feyi-g%C3%B6ren-g%C3%B6z-alt%C4%B1-k%C3%B6%C5%9Feli-y%C4%B1ld%C4%B1z-mer-ka-ba/408384042508807