İlim?

Evrende her şey, her şey ile muhteşem bir bağ ile bağlı, Ne zaman ki insanlık fizik, kimya, edebiyat ve felsefenin (vs) birbirinden çok farklı şeyler olmadığını hepsinin tam ve bütün olduğunu fark edecek o zaman çok değişecek… kesretten vahdete olan yolculuk bitecek…

mAc