KARMA, EKME BİÇME TEORİSİ…

"Karma "her ne kadar Doğu felsefesine yakın bir konu gibi gözükse de bizim inançlarımızda da "Reankarnasyon" hariç karşılığını bulmaktadır.
"Ne ekersen onu biçersin"
"İyilik yap, iyilik bul" gibi sözlerimiz tam da karmanın karşılığıdır.
Karmayı çoğu kez "ceza" kavramıyla karıştırıyoruz.
Karma bir ceza değil, "ektiğini biçme" teorisidir.
Ekmekle biçmek arasındaki boşluk nedeniyle neyi ektiğimizi unutup, başımıza gelenlerden başkalarını sorumlu tutar, ya da nedenini bulamayız.
Ya da başımıza geleni "acımasız kader" olarak adlandırıp sorumluluğu bizim dışımızdaki nedenlerde ararız.
Cennet ve cehennem yukarılarda bir yerlerde değil burada yanı başımızdadır.
Dünyada birkaç yıl sürecek isteyerek ya da istemeyerek yaptığımız yanlışların ya da kötü davranışların "Ebedi bir cezayı" hak etmesini çok anlamlı bulmuyorum.
Çünkü sonu olan bir davranışın bana göre "sonsuz bir sonucu" olamaz."
Bu durum Tanrı'nın sonsuz sevgisine, bağışlayıcılığına, doğanın ve evrenin yasalarına aykırıdır.

Güzin Yeğin