Karşıtların birliği

 

Çelişki, ancak iki güç arasında savaşım varsa, vardır. O halde çelişki, zorunlu olarak birbirlerine karşı olan iki ucu içinde saklar: çelişki karşıtların birliğidir.


Öyleyse, mutlak bilim yoktur: her zaman daha öğrenilecek bir şey kalır.


Şu halde her bilim, bir yandan bilgisizliği de içinde taşır. Ama aynı şekilde mutlak bilgisizlik de yoktur: en bilgisiz bir kişinin bile duyumları, deneyimleri vardır.

Karşıtlar, birbirleriyle savaşırlar, ama birbirlerinden ayrılamazlar.

G.Politzer / Felsefenin temel ilkeleri