Olumlu/olumsuz düşünce – Osho

‎"Bana soruyorlar: Olumlu felsefeye karşı mıyım? Evet,
Çünkü olumsuz felsefeye de karşıyım, çünkü ikisi de gerçeğin yarısını seçiyor,
ve ikisi de öteki yarımı görmezden gelmeye çalışıyor.
Ve hatırla: yarım gerçek, bütün bir yalandan çok daha tehlikelidir.
Olumlu düşünme felsefesi şöyle der; "Her şeye olumlu yaklaş, olumsuzun senin

yaklaşımında hiçbir yeri olmamalı, olumsuz bir bölüm olmamalı."
Bu yaklaşım, bir parçayı, olumlu parçayı bütün yapmaktır.
Yaşadığın her olayın, durumun her iki tarafını da bak, olumlu ve olumsuz,
Ancak o zaman bütün bu hadisenin başına neden geldiğini anlayacaksın.
Bütünsel bak. Tam anlamıyla gerçekçi olduğunda şaşıracak, hayrete düşeceksin.
İki taraflı baktığında, birbirlerinin içine geçiyor, birbirlerini tamamlıyorlar.
Tıpkı Çin'in yin-yang sembolü gibi.
Bu bütün zıtlıklara uygulanabilir, olumlu ve olumsuz; tıpkı çok yakın, bir daire
oluşturacak şekilde hareket eden iki balık gibidirler.
O zaman varoluşa dindar bir insanın gözleriyle bakarsın.
O zaman aziz yoktur, günahkar yoktur; hepsi birbirini tamamlar.
Bir biçimde ikisini de ihtiyaç vardır.
Osho