Orhan Pamuk – Numeroloji Analizi

Bildiğiniz gibi ‘Numeroloji’ isim ve doğum tarihinden alınan rakamsal değerlerin yorumlanması esasına dayanır,

Aşağıda kısaca Orhan Pamuk’un analizi yapılmıştır,

Meraklısı bilir, numerolojide asal sayılar ve tekrar eden sayılar özel kabul edilir ve verdiği enerji kat-be-kat yüksek olacaktır, ilk dikkati çeken Orhan adının sessiz harflerinden 22. Kulvar (Üstad)’a Orhan isim toplamından 11. Kulvara ve Pamuk soyadından 13 ve 17 rakamlarını alıyor, toplamda ise;

Sesli Harf değeri : 11 (7+4=11)
Sessiz Harf değeri : 8 (22+13=35=3+5=8)
Toplam : 19 (11+8=19)

 

Şimdi her bir rakamı yerleştirelim

Orhan Pamuk

Görüldüğü üzere isimden alınan değerlerle 9 çakranın aldığı enerji her bir çakrada değer olması açısından hiçbir eksiklik yok, kısaca “Negatif’den Odaklanmayan” bir kişi olduğunu söyleyebiliriz.

Doğum tarihinden alınan değerlerde ise sadece 2 rakamının olmadığı görülüyor, bu da bize Topluma hizmet etme eğilimi olduğunu gösteriyor.

 

Ana Kulvar (11 – İdealist)

Gördüğü ve bildiği güzellikleri paylaşmak ister. İdealler doğrultusunda yaşanması gerektiğini ifade eder. Herkesin kendi tanrı anlayışını bulmasını ister. Becerikli değilmiş gibi görünmek ister ama gerçekte beceriklidir. Evrensel çareler sunar ancak insan ihtiyaçlarını anlamakta zorlanır. Her zaman evrenselcidir, kişilerle uğraşmaz. Bir hayalcidir ve önsezilidir, kurtuluş ve yücelme isteği taşır. Dostlarından çok ideallerini sever. Kendi kabul ettiği doğruda ısrar ederek, insanların fikirlerini  göz ardı eder. Büyük bir iç dayanıklılığa ve kendini adama potansiyeline sahiptir. Dostlarını kendisine benzeyenlerden seçmeyi ister. “Elektriksel” bir beyni vardır ve önemli icatlar yapabilir. 1 ile 9 arasındaki kulvarların deneyimine sahiptir. Ruhsal deneyiminin büyük bir kısmı başka uygarlıklarda olgunlaştığından dolayı insanlığı ve dünyayı tanımaya ve anlamaya ihtiyacı vardır.
Yapıcı potansiyeller: Kâşiflik, mucitlik, şiirsellik, sanat, ruhsallık, ateş, gayret, idealler, yücelik, vaizlik, şehitlik, teşvik, maddiyatçı olmamak.
Olumsuz potansiyeller: Amaçsızlık, cimrilik, uyuşukluk, anlayış yoksunluğu, fanatiklik, kendini üstün görme, kişisel istek ya da standartlara uyulmasında  ısrarcı olma.
Yıkıcı potansiyeller: Aşırı cimrilik, sefahat düşkünlüğü, rezalet çıkartmaya yatkınlık, dürüst olmamak, şeytanilik, kabasaba davranışlar.
Yan Kulvar (8)

Hangi işle uğraşırsa uğraşsın yönetim kurulunda yer almak veya başkanlık etmek ister. Bürosunu gösterişli bir şekilde dekore eder, emrinde kalabalık bir istihdam kadrosu olmasından hoşlanır. İş hacmini büyütmekle ve verimi arttırmakla ilgilenir.

 

İsim Toplamı (19/1)

Öncü ya da araştırmacı, yaratıcı ya da özgün olarak buluş yapan mucit, lider yönetici idareci, baş müdür vali general kaptan, bir kurumun başkanı, gazete veya dergi sahibi veya editörü, kendi işinin sahibi veya şirket müdürü. Bir kulvarı her şeyi alıp satabilir. Eğer harf kalitesi zihinsel ağırlıktaysa yazar veya avukat olabilirler. Eğer yaratıcı kapasiteleri yüksekse, modacı veya tasarımcı olabilir. Kendi fikirlerini savunmak için bağımsız kalmakta ısrarcı olurlar.

Sanatın her dalında sanatçı, öğretmen, vaiz, reformcu, siyasal sorunların uzlaştırıcısı, yazar, bestekâr, sanat hamisi, yargıç, ceza avukatı, danışman, doktor, cerrah, sosyal davaların lideri. Dokuz kulvarı duygularını olası her yolla özgürce ifade etmek ister. Hayatın ilham iyilik hümanizm anlayışının şart olduğu kısımlarında başarılı olur.