Sonuca etki edemeyişimiz harika bir dengeleyicidir…