ZÜLKARNEYN VE 2012 NİN SIRRI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


“Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize Rahmetini gönderen O dur.” Ahzap suresi-43

Allahu Teala nın Zatı Ali’leri zamandan münezzehtir. Dolayısıyla kullarının hayat evrelerini idrak etmeleri için iki zaman yaratmıştır bu zaman kavramlarının insanlar tarafından müdahele edilemez olanı birinci zamandır. “ inna lillah ve inna ileyhi raciun” sürecidir. Yani Allahtan geldik Allaha döneceğiz. Bu ifade kainat içinde yaratılmış olan tüm canlı ve cansız varlıkları kuşatır ve kapsamı içine alır. Aynı zamanda bu süreç kader sırrının kendisidir. İçeriği Allah katındadır. Allahu Teala yarattığı ikinci zaman sürecine DEHR sıfatıyla tecelli etmiş ve bu zamanı kainatta kendisine yakın kullarının emrine vermiştir. Bu ikinci zaman süreci, birinci zamanın gerisini ve ilerisini bilmeyi ve gezmeyi soyut varlığında taşır.

Allahu Teala kainatı ve içindekileri yarattıktan sonra  gezegenlere, güneş sistemlerine ve galaksilere kainat içinde belli yörüngelerde zaman tasarrufu altında seyretme emrini vahyetmiştir.

“Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış kainata yemin ederim” Zariyat suresi-7

Yukarıda ki ayette Allahu tealanın bildirdiği üzere üzerinde yaşadığımız Dünya önce kandi etrafında, güneşin etrafında, güneşle birliktede galaksimiz olan samanyolunun içerisinde elips bir yörüngede Allahtan aldığı emir üzere yol alırlar.

Güneş sistemimiz galaksimiz Samanyolu içerisinde elips bir yörüngede tur atarken; galaksimizin merkezine yakın karadeliğe yakın noktadan geçerek samanyolunun dış kısımlarına yakın noktalardan geri dönerek elips yörüngesini tamamlar işte bu yörünge bugün maya takvimi olarak bilinen 5126 yılda tamamlanır.

İşte mana aleminde galaksimiz içerisinde güneş sistemimizin bir turuna bir NÂKUR yılı denir. Nâkur galaksimizin merkezindeki karadeliğin Kur’anı Kerimdeki adıdır.

“fe izâ nukıra fin nâkûr” Müddesir suresi-8

Her ne kadar mealciler bu ayette geçen nâkûr kelimesine sura üfürülme anlamı vermişlersede sur kelimesi Arapçada da aynen sur olarak geçer buradaki nâkûr kelimesi şiddetli bir güç tarafından emilmeyi kasteder.

İşte bundan yaklaşık 5120 yıl önce Zülkarneyn as  yaşadığımız zamanda olduğu gibi dünyanın ahlak ve inanç bakımından çöktüğü bir dönemde geldi ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için uyarıcı görevi yaptı. Zülkarneyn şu anamla gelir.

ZÜL= sahibi

KARN= zaman

EYN= iki

Yani Zülkarneyn Allahu Tealanın Dehr sıfatıyla tecelli ettiği kendi zamanının sahibi ve dünyaya hakim olmuş iki zamanlı Kutbul Aktaptır. O dönemin düzelticisidir. (Mehdisidir) yaşadığı dönemde doğuyuda batıyıda ahlaken ve ilmen zirveye ulaştırmıştır ilme kavuşturduğu kavimlerden biride Mayalardır.

“Biz ona seferi kolaylaştımak suretiyle kudret verdik kendisine her şeye tesir etme gücü verdik. O bir yol tutu nihayet güneşin battığı yere vardı. Onu kara çamurlu bir yere batar buldu” Kehf suresi- 84-85-86

İşte o zamanlarda batıda yaşayan o kavim kara cehalet ve insana yakışmayan hallerde yaşarlarken Zülkarneyn as Allahu tealanın kendisine verdiği güç ve selahiyetle o toplumu insanlığın ve bilimin en seviyelerde yaşandığı hale getirmiştir verdiği bilimler içerisinde İahiyat, sosyal paylaşım, matematik, astronomi, tıp ve çeşitli  teknolojilerdir. Bu sebepten Zülkarneyn as nin öğrencileri olan Mayalar bugünkü bilimin hayrete düştüğü Matemetik ve astronomi ilmine sahiptiler ve 2012 yi rahatça hesapladılar.

İçnde bulunduğumuz Ahir zamandada ahlakın çöktüğünü, insanlığın azaldığını, bencilliğin arttığını, dinin ucuza satıldığını, cemaatlarin çokluğu karşısında ilmin azaldığını, manevi değerlerin yitirildiğini açıkca izlemekteyiz. Dolayısıyla Dünyamız üzerinde Peygamber Efendimizin sav hadisi şeriflerinde bildirdiği son zor günler yaşanmaya başlanmıştır. Bunlardan birkaçıda çeşitli depremler, küresel olaylar,gökten gelecek sesler ve dünyamızı etkileyecek göksel olaylardır.

İşte bu göksel olayların en büyüğü 2011-2012-2013 yıllarının içersinde güneş sistemimizin galaksimizin merkezindeki karadeliğe yani Kur’anı kerimde bildirilen

Nâkur a yakın geçmesinden doğacak çekim gücünün etkisiyle oluşacak çeşitli deprem,tabiat olayları ve Nâkur un duyulacak   muhteşem sesidir.

Bu devirde Zülkarneyn as ın yaptığı görevi Mehdi yapacaktır. insanlara gerçek islamı ve devrin gerekli derin bilgilerini vererek Allah ve Resulune davet edecektir. Bu bakımdan Zülkarneyn as ile Mehdi arasında icraat bakımıdan büyük benzerlik vardır. ikisininde en büyük özelliği sahip oldukları ilmin diğer İnsanlar tarafından duyulmamış ilimler olacağıdır.

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi 5126 yıllık süreç Nâkur yılı bitmek üzeredir bu olay felaketlerle başlasada  geleceğin insanlarını ahlaken ve ilmen zirveye çıkaracak bir dönemin başlangıcı olacaktır çeşitli sıon gruplarının insanlarımıza dayatmaya çalıştığı yeni uzay dini değil İSLAM tüm cevheri içeriğiyle insanlara aydınlığı getirecektir. Bu dönemde inanan kardeşlerimizi birlik ve beraberliğe, Resulullah Efendimizin dizinin dibine, Ashabı suffa olmaya, İlahi mertebeler almaya Kur’an ve sünnetle gerçeği öğrenmeye davet ediyoruz.  Bütün inanan Kardeşlerimizin dualarını bekliyoruz.

CAFER İSKENDEROĞLU

Bu yazı ilk defa 15 haziran 2009 da yayınlanmıştır