Bilge : LAO TZU

Bilgenin benliği yoktur,
Başkalarının benliğini kendinin yapar;
İyilere iyi,

İyi olmayanlara da iyidir;
Böylece iyiliğe ulaşır.
Sadık olana sadık,
Sadık olmayana da sadıktır;
Böylece sadakate ulaşır.

Bilge dünyayla uyum içindedir,
Dünyayı basitlikle yönetir.
Bilge dünyayla ilgilidir;
Kafası dünya için bulutludur.
İnsanların kulaklarını ve gözlerini kapadığı şeye,
Annenin çocuklarına baktığı gibi bakar.

LAO TZU