Kaynak/Merkez

Kişi asli merkezinden ve kaynağından uzaklaştığı için yitiği vardır, yitiği olan da yetimdir.

– O hâlde, yetimi hor görme… [Duha Suresi 9]