“Çakra”lar


Çakra kelimesi Sanskritçe'de "çark " veya "disk" anlamına gelir ve bedendeki yedi temel enerji merkezini tanımlar. Çakraların her biri omurilikten branşlara ayrılan ana sinir merkezlerine tekabül eder.
Çakralar aynı zamanda bilinç seviyeleri, arşetip elemanlar, yaşamsal aşamalar, renkler, sesler ve beden fonksiyonları ile de bağlantılıdırlar.

1.KÖK ÇAKRA
Varlığın sürdürülmesine ilişkin fiziksel kimlik
Omuriliğin alt ucunda yer alan bu çakra, çakra sisteminin temelini oluşturur. Bağlantılı olduğu element "toprak"tır ve yaşama içgüdüsü, bedene ve fizik plana bağlılık eğilimi ile alakalıdır. Dengeli çalışması, bedensel sağiık, güvenlik duygusu ve yaşama sevinci olarak tezahür eder.

2.SAKRAL ÇAKRA
Kişiliği yücelten duygusal kimlik
Karın bölgesinin alt kısmında yer alır. Bağlantılı olduğu element "su"dur ve cinsellik duyumları ile alakalıdır. Dengeli çalışması, duyumsal yoğunluk, cinsel doyum ve değişimi kabul etme becerisi olarak tezahür eder.

3.SOLAR PLEKSUS ÇAKRA
Kişiliği tanımlamaya ilişkin ego kimliği
Güç çakrası olarak da bilinen üçüncü çakra, solar plexus denen bölgede yer alır. Bağlantılı olduğu element "ateş"tir. Kişisel güç, irade ve otonomi prensiplerinin merkezidir. Dengeli çalışması, enerji, verimlilik, çabuk karar verebilme ve güç faktörünü baskıcı olmadan kullanabilme yetisi olarak tezahür eder.

4.KALP ÇAKRASI
Kişisel kabül haline yönelik sosyal kimlik
Çakra sisteminin tam ortasında yer alan kalp çakrası, sevgi merkezidir. Bağlantılı olduğu element "hava"dır. Bu çakra insan psişesinde yer alan zihin-beden, dişil-eril, asıl-gölge, ego-vicdan gibi zıt öğelerin dengeleyicisidir. Sağlıklı çalıştığında, sevgi, şefkat, barış ve güçlü bir adalet anlayışı olarak tezahür eder.

5.BOĞAZ ÇAKRASI
Kişisel ifadeye yönelik yaratıcı kimlik
Gırtlak bölgesinde yer alır. İfade ve sanatsal yaratıcılık merkezidir. Bağlantılı olduğu element "ses"dir. Bu çakrada evren, bir titreşimler alanı olarak sembolik düzeyde deneyimlenir.

6. ALIN ÇAKRASI
Kişisel yansımaya yönelik arşetip kimlik
Aynı zamanda "üçüncü göz çakraı" olarak da bilinen bu çakra, iki kaşın ortasında yer alır. Bağlantılı olduğu element "ışık"tır. Hem fiziksel, hem de sezgisel boyutta "görme" duyumu ile alakalıdır. Bu çakranın açılmasıyla arşetip elemanların yorumlanmasına yönelik psişik yetiler devreye girer. Dengeli çalışması, "manzaranın tümünü" görebilme olarak tezahür eder. .

7. TEPE ÇAKRASI
Kişisel bilince yönelik evrensel kimlik
Taç çakra olarak da bilinen bu çakra, saf farkındalık olarak bilinen bilinç seviyesine karşı gelir. Bağlantılı olduğu element "düşünce"dir. Tepe çakrası, beş duyunun algılayamadığı, zaman – mekan ötesi birlik alemiyle bağlantı noktamızdır. Bu çakranın açılmasıyla kozmik bilginin, bilgeliğin, birlik bilincinin tezahürü olarak vecd hali deneyimlenir.
KIRMIZI : Kan dolaşımını uyarır, uyandırır. Isıtır-rahatlatır. Aşırıya kaçıldığında, agresif yapar. Kök chakra Muladhara’nın rengidir.
TURUNCU : Bu renk havayı yükseltir, hafiflik sağlar. Cinselliği uyarır. Fazlası yüzeyselleştirir.Swadhistana’nın rengidir.
SARI : Sindirimi uyarır. Zihinsel olarak dinçleştirir. Yaşamı aydın ve parlak bir ışıkta gösterir. Rahatsız edici de olabilir. Göbek Chakra’sı Manipura’nın rengidir.
YEŞİL : Genel olarak sakinleştirir, her alanı yeniler ve yeni bir şeylere başlama şevki uyandırır. Göğüs Chakra’sı Anahata’nın rengidir.
MAVİ : Sakinleştirir, bu sükunet daha derinlere ulaşmaktır ve sığınma hissi verir. Mavi insanda, korunmuşluk hissinide uyandırır. Bu rengin içinde kavranamaz olana dair sessiz bir özlem vardır. Boğaz Chakra’sı Vishudda’nın rengidir.
MOR : Dönüşümün rengidir. Aynı zamanda değişimin ve spiritüelliğin. Taç Shasrara’nın rengidir.
KAHVERENGİ: Sağlamlığın ve dünyaya bağlılığın rengidir. Fazlası atalete yol açar.
BEYAZ (SEDEF) : Diğer tüm renk tayflarını içinde barındıran bir renktir.
SİYAH : Korunmanın rengidir, güç toplamanın, geriye çekilmenin ve boşluğun, bu boşluk dolgunluğu içinde taşımaktadır. Gerekenden fazlası, organizmayı güçsüzleştirir, hüzünlendirir. Kötümserliği besleyebilir.CAKRALAR VE ILGLI OLDUKLARI RAHATSIZLIKLAR

1. Kök Çakra: Omurganın en altında
Rengi: Kırmızı
İfadesi: Kişinin var olma zemini, kendine güven, sosyal düzen, güvence, aile, maddesel dünyaya ilişkin alınacak dersler.
Ilgili organlar: Böbrek üstü bezleri (adrenalin), omurga, ayaklar, bacaklar, rektum, bağışıklık sistemi. Rahatsizliklar: Depresyon, sırt altı ağrısı, siyatik, varis, bağışıklık sistemi düzensizlikleri, rektum rahatsızlıkları, kendini güvensiz, soyutlanmış, öfkeli ve korku dolu hissetmek.

2. Kasık Çakrası: Göbeğin beş santimetre aşağısında
Rengi: Turuncu
İfadesi: Bedensel zindelik duygusu ve hoşnutluk, yaratıcılık, ortaya çıkma, kendini gösterme, kontrol, ahlak, ilişkilere değer verme, duygusal bağ kurabilme, bırakabilmeyi öğrenme.
Ilgili organlar: Erbezi/Yumurtalık, alt karın bölgesi, üreme organları, bağırsaklar, böbrekler, alt omurga, dalak.
Rahatsizliklar: Kaslarda ağrı ve kramp, sırt altı ağrısı, siyatik, üreme organlarına ilişkin hastalıklar, idrar torbası ve yolu rahatsızlıkları, baskı altında olma duygusu, kendini kısıtlama.

3. Göbek Çakrası: Göğüs kemiğinin altında, midenin üstünde
Rengi: Sarı
İfadesi: Güç ve kendine değer verme, yaşamdaki yerini benimseme ve evrene dahil olma duygusu, özgüven.
Ilgili organlar: Pankreas, üst karın bölgesi, karaciğer, orta omurga, bağırsaklar, mide, safra kesesi. Rahatsizliklar: Gıdalara karşı alerji, yeme düzensizlikleri, safra kesesinde taş, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, şeker hastalığı, sindirim bozukluğu, sarılık, siroz, romatizma, depresyon, sinirsel dengesizlikler, kontrol kaybı, bağımlılık, eleştirilme ve reddedilme korkusu.

4. Kalp Çakrası: İki göğsün ortasında
Rengi: Yeşil
İfadesi: Sevgi, şefkat, güven, ilham, umut, cömertlik, sevdikleriyle duygusal bağ kurabilme, affedebilme, koşulsuz sevgi, bırakabilme.
Ilgili organlar: Timüs: göğüs kemiği arkasında bulunan iç salgı bezi, kalp, dolaşım sistemi, akciğerler, kaburga, diyafram, göğüsler, eller, kollar, omuzlar.
Rahatsizliklar: Yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları,uykusuzluk, solunum problemleri, astım, göğüs ve akciğerde rahatsızlıklar, sırt üstü ağrısı, değersizlik, umutsuzluk, suçluluk, kıskançlık, nefret ve sevgisizlik duygusu.

5. Boyun Çakrası: Boynun tam altında, köprücük kemiği çukurunda
Rengi: Mavi
İfadesi: Etkin iletişim, sezgi, anlayış, kendini tanıma, duyma, tatma ve koklama, istek gücü, kendi gereksinimlerinin sorumluluğunu alabilme
Ilgili organlar: Tiroit ve paratiroit bezi, boyun, boyun omuru, boğaz, ağız, diş ve dişeti, nefes borusu, gırtlak, çene.
Raharsizliklar: Boğaz ağrısı, ses kısıklığı, kulak enfeksiyonları, tiroit rahatsızlıkları, larenjit, skolyoz, salgı bezlerinde şişlik, çene eklemlerinde rahatsızlık, iletişimde ve kendini ifadede güçlük, isteksizlik, inisiyatifini kullanamama, otorite olamama.

6. Alın Çakrası: İki kaşın ortasında, alnın ortasında
Rengi: lacivert
İfadesi: Bilgiyi mutluluk ve sağlık için kullanma, bilgelik, muhakeme yetisi, sezgi, entelekt (duyu ve iradeden bağımsız bilme yetisi).
Ilgili organlar: Hipofiz Bezi, beyincik, sinir sistemi, gözler, burun, kulaklar.
Rahatsizliklar: Görme ve duyma bozuklukları, beyin rahatsızlıkları, omurilik ve bel kemiği rahatsızlıkları, konsantrasyon bozukluğu, öğrenme güçlüğü, başarma korkusu, zihinsel bulanıklık, panik, depresyon, gerçeklerden korkma.

7. Tepe Çakrası: Başın üstünde
Rengi: Mor
İfadesi: En yüksek farkındalık, sezgisel olarak bilme, şimdide yaşamak, kişinin kendi maneviyatıyla bütünleşmesi, yaşamdaki büyük tabloyu bütün olarak görebilme, özgecilik.
Ilgili organlar: Epifiz bezi, beyin ve beyin zarı, deri.
Rahatsizliklar: Kaslarda ve iskelet yapısında rahatsızlık, deri hastalıkları, fiziksel bir nedene dayanmayan kronik yorgunluk, psişik depresyon, ortama, sese ve ışığa karşı aşırı duyarlılık, amaçsızlık, anlamsızlık ve dağılmışlık duygusu, yıkıcı düşünceler.

ALINTI