Denge – Lao Tzu

Hiç kimse dünyada düzen yaratamaz. Düzen dünyanın doğasında vardır; zaten oradadır. Düzen yaratmaya çalışan, düzensizlik yaratır. Ben dayatılan her tür düzene karşıyım, çünkü otomatik olarak gelen ve büyüyen, kendiliğinden disipline inanıyorum. Onu dayatmana gerek yok. 


Soğuk sıcağı getirir, aydınlık , karanlığı. Düzen kaosu çağırır, kaos bir zaman sonra tekrar düzene kavuşur ve bu zıtlıklar böyle sürüp gider. 


İyi nedir? Kötü nedir? Onları neye göre tanımlayıp nasıl ayırırsın? Onlar hep Birdir, onlar aynı şeyin farklı dereceleridir. İnsanoğlunun henüz aşamadığı bir düalite oyunudur bu daima iyi ve kötü terimleriyle neyin yapılması gerektiği ve neyin yapılmaması gerektiği terimleriyle boğuşturur durur zihnini.


Lao-Tzu 


"Sakın dengeleri bozmayın" Rahman Suresi 8…