Doğrular/Yanlışlar

Deccaliyet ve Mehdiyet vasıflarının yani yanlışlar ve doğruların iç içe girdiği bir dönemde yaşıyoruz, bir kişi yanlış yolda da olsa yaptığı doğruyu kabul etmek gerekir. örneğin; dua etmek dünyada hiçbir toplumda (siyasete alet edilmemişse) yanlış kabul edilemez. dini ve duyguları istismar ayrı bir konudur…
Birini övmeden önce de yermeden önce de iyi düşünmeli… kimsenin kişiliğine kimsenin söz söylemeye hakkı olamaz, davranışlar ahlak kuralları çerçevesinde eleştirilebilir…
…derim ben.

mAc