ANda OLmak : Krishnamurti

İnsan duygusal belleğinde kayda geçmiş “anı”ları tekrar tekrar hatırlayarak acı çeker. Bu yüzden de geçmişte yaşar.

Geçmiş ve Gelecekte yaşayan kişi de an’a dikkatini veremez.  An’da kendisini, “şimdi ve burada” yaşayamaz.  Farkındalık ışığını an’a yöneltemeyen kişi, bir an sonra geçmiş olacak anların karanlığında kalmaya kendisini mahkûm eder.

İşte bu karanlık, Cehaleti, bencilliği, bağımlılığı doğurur.  An’da tüm farkındalığımızla dolu dolu yaşadığımızda hiçbir eksiklik kalmayacağı için bir an sonra “geçmiş” olacak bu an, eksikliği tamamlamak için bizi kendisine (geçmişe) doğru çekmez.

Ve biz yeni bir An’ı deneyimlemek üzere tümüyle özgür oluruz.